Zateplenie nášho paneláku

Hlasovanie o zateplení paneláku.

V blízkej dobe budeme písomným hlasovaním rozhodovať o zateplení našeho paneláku. Ak nepoznáme reálne dôsledky, tak je rozhodovanie naozaj ťažké. O čom teda rozhodneme v nášom hlasovaní ? Veľmi zjednodušene možno konštatovať túto skutočnosť: nasledujúcich 20 rokov budeme platiť poplatky za bývanie v približne rovnakej výške pri nezateplenom, ale aj pri zateplenom paneláku. Je len na našom rozhodnutí, či za rovnaké peniaze budeme bývať vo vynovenom dome, alebo v chátrajúcej budove. To je celá pravda.... a nič viac.

Školácke počty.

Pre jednoduchosť predpokladajme, že sa počas ďalších 20 rokov nebude zvyšovať cena energií za vykurovanie a teplú vodu a celková cena za úver na zateplenie domu (a ostatné práce – dlažby, rekonštrukcia logií, podlahy na schodištiach...) bude vo výške 250 000€ (štandardne okolo 200 až 270 tisíc eur). Doba splácania bude 20 rokov (240 mesiacov). Pre jeden byt to bude znamenať mesačne 17,3 € ( 250 tisíc deleno 240 mesiacov, deleno 60 bytov, rovná sa cca 17,3€ ) OSBD porovnalo platby za dodávku tepla pre už zateplené paneláky a tiež pre ten náš, nezateplený panelák. Za posledné dva roky je vykázaný rozdiel na dodávke tepla 25000€. To znamená, že sme mesačne minuli na teplo v byte o 17,3€ viac, ako rovnaké - zateplené paneláky. ( 25 tisíc deleno 24 mesiacov, deleno 60 bytov, rovná sa cca 17,3€ ). Suma za splácanie úveru a za ušetrené tepelné straty sú úplne rovnaké. Počas najbližších 20 rokov neušetríme NIČ, ale .... môžeme za rovnajú cenu bývať vo vynovenom paneláku – a to je podstata nášho rozhodovania. Zatepliť, alebo nezatepliť ?

Bude teplo drahšie ?

Neviem, aký je Váš názor na zlacnenie dodávky tepla – ale ja tomu neverím. Predpokladám len vyššie ceny. Ak sa realizuje zateplenie paneláku za cenu úveru 250 tisíc €, tak pri každom zvýšení ceny tepla už ušetríme. Je to jednoduché. Ak pri nezateplenom paneláku zaplatím ročne za teplo 700€, tak pri zvýšení ceny za teplo o 10% zaplatím 770€. Rozdiel je 70€. Ak pri zateplenom paneláku zaplatím ročne za teplo 490€ (mesačne o 17 euro menej), tak po zvýšení ceny za teplo o 10% to bude 540€. Rozdiel je 50€. Navýšenie ceny bude o 10%, ale v eurách to znamená ročne o 20€ menej, ako pri nezateplenom paneláku. Za obdobie 20 rokov je to len pri jednorázovom zvýšení ceny dodávky tepla o 10% suma 400€. Dá sa však predpokladať, že cena tepla bude stále stúpať a ušetrené náklady sa budú úmerne zvyšovať. Po splatení úveru sa výška nákladov na teplo rapídne zníži. Ročne každý byt ušetrí minimálne 204€ ... 17€x12mesiacov ( a to aj bez predpokladu zvyšovania ceny energií).

Čo sa stane, ak v budúcnosti predám byt ?

Úver na zateplenie paneláku nie je viazaný na osobu, ale na celý panelák. To znamená, že keď si zoberieme úver na zateplenie, tak moja (Vaša) mesačná splátka sa zobrazí v ročnom vyúčtovaní v položke fondu opráv. Jednoducho sa len navýši náš vklad do fondu opráv. Ak predám byt, tak nepokračujem v splácaní úveru. Splácanie je započítané do nákladov nového majiteľa bytu, tak ako mne - tiež v položke fondu opráv. Preto sa nemusím báť, že budem úver naďalej splácať ja.

Nevýhody a finančné straty.

Pri rozhodovaní je treba myslieť aj na predpokladané straty. Týka sa to hlavne balkónov. Pri zatepľovaní je vhodné doslova obaliť celý panelák, teda aj loggie z vnútra – strop, bočné steny a niekedy aj podlahy. Má to vplyv na prestup tepla (chladu) do obývačiek a do kuchyne. Ak si nedám zatepliť loggiu, tak tým ovplyvním nielen svoj byt, ale aj tepelné straty v byte susedov - nad a pod mojim bytom. Ak mám balkón presklenný riadnym dvojsklom, tak straty budú minimálne (možno aj žiadne... ťažko laicky posúdiť). Ak mám balkon uzavretý len jednoduchou roletou, alebo Verím, že existuje riešenie – zatepliť balkón podľa uváženia konkrétneho majiteľa bytu. Ak si ponechám terajšie zasklenie a v budúcnosti ho odstránim (vymením), nie je finančne náročné dodatočne si svojpomocne zatepliť balkón. Na zateplenie balkónov treba pamätať až pri tvorbe projektu – nesmie sa na to zabudnúť a hlavne.

Satelitné antény

Uchytenie satelitných antén na zateplenú budovu už nie je problém. Vyrábajú sa konzoly, ktoré sa dajú uchytiť na plastové okno a to bez vŕtania dier do okna (cena cca 60€). Tiež existujú kotevné sady, ktorými je možno konzolu uchytiť na zateplenú fasádu bez vzniku tepelného mostu (cena do 10€).... stačí pohľadať na internete.

Riziká.

Jediné riziko je neschopnosť splácať úver. Pravdepodobnosť je veľmi nízka, ale treba o nej uvažovať. Spôsobiť ju može vysoký počet obyvateľov – neplatičov. Vlastníci bytov musia platiť za služby spojené s bývaním, ale aj pravidelne prispievať do fondu opráv na údržbu spoločného majetku v dome. Existujú však neplatiči. Niektorí aj dlhodobí. Keďže dlhujú všetkým, ostatní vlastníci majú právo dať byt či nebytový priestor neplatiča do dražby alebo vymáhať dlh súdnou cestou. Bytový zákon v paragrafe 6 ukladá správcovi domu (u nás OSBD) povinnosť sledovať a vymáhať platby vlastníkov za preddavky a nedoplatky. Inak (OSBD) zodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia povinností. Preto sa treba len obrátiť na OSBD, aby si riadne plnil povinnosti a vymáhal dlžoby. To hovorí zákon, ale aj ten sa môže zmeniť. Je však pravda, že problém s neplatičmi nás bude rovnako ovplyvňovať pri zateplenom aj nezateplenom paneláku.